FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Termín observačný

termín observačný

- je termín, ktorého denotát je prístupný zmyslom, pozorovaniu, experimentálnym prístrojom a pod. ( L184;86).