FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória štátoprávna - zoznam literatúry

teória štátoprávna - zoznam literatúry

Kolektív autorov: Občianska náuka. Náuka o spoločnosti, 1994
L669; 77-89 (Základy štátoprávnej teórie)