FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória spoločnosti organicistická

teória spoločnosti organicistická

- teória spoločnosti druhej polovice 19. stor., ktorá prirovnávala ľudskú spoločnosť k biologickému organizmu. Predstavitelia: H. Spencer, A. Schäffle,, P. Lilienfeld.