FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória spoločenskej zmluvy - predstavitelia

teória spoločenskej zmluvy - predstavitelia

Marsilius z Padovy