FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória relacionality intencionálnej fil. (letz, j.)-ei

teória relacionality intencionálnej filozofická ( Letz, J.)-EI

EI1.
Filozofická teória intencionálnej relacionality je súčasťou filozofie ľudského subjektu (cf. L176;160).