FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória práva - významové útvary

teoria práva - významové útvary

autorita (526)

norma právna (526)

vôľa spoločenská (526)
vôľa štátu (526)