FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória poznania - entity relevatného okolia

teória poznania - entity relevantného okolia

poznanie
pravda
subjekt