FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória deduktívna - odkazy

teória deduktívna - odkazy

dedukcia

nezávislosť axiomatického systému

teória