FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teológia (platón)

teológia ( Platón)

- filozoficko-kriticky interpretovaný a odmytologizovaný mýtus a ságy o bohoch; náboženský akt vzývania bohov uskutočňovaný pri kultických obradoch. Termínom "theologoi" sa označujú grécki básnici - autori teogónií ( Hesiodos a Homér), čím sa pojem teológie spája s básnickou rečou mýtu, nesúladnú s racionalizačnými postupmi a vyjadrovacími prostriedkami filozofie ( L727;556 L1281;409).