FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teológia (filozofia starogrécka)

teológia ( filozofia starogrécka)

- výraz "teológia" bol známy v gréckej filozofii od Pytagora: vtedy označovali menom "teológovia" mužov, ktorí básnili o bohoch ( L411;28-29).