FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tendenčný

tendenčný (lat.)

- majúci určitú tendenciu; vedený osobitným úmyslom; úmyselný, zámerný; zaujatý.