FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Televízia (fyzika)

televízia ( fyzika)

- prenášanie obrazu elektrickou cestou. Obraz sa sníma televíznou kamerou, ktorej hlavnou súčasťou je snímacia elektrónka. Získaný signál sa prenáša veľmi krátkymi elektromagnetickými vlnami vysielanými televíznym vysielačom alebo je prenášaný koaxiálnym káblom. V televíznom prijímači, ktorého hlavnou súčasťou je obrazovka, sa vytvára obraz moduláciou elektrónového papršleka obrazovým signálom privádzaným na riadiacu mriežku obrazovky. Prenos sa uskutočňuje rozkladom obrazu na vodorovné riadky. Riadkovanie vo vysielači a prijímači musí prebiehať synchrónne. Celý obraz musí byť prenesený v dobe kratšej, ako je casový interval charakterizujúci zrakovú zotrvačnosť ( L321; 183).