FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tektonickosť

tektonickosť (gr.)

- kompozičná štruktúra.