FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tekrúr

Tekrúr

- rí¹a na dolnom toku rieky Senegal v 9. stor. - 15. stor.