FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Technika výpočtová - odkazy

technika výpočtová - odkazy

adresár

informatika

jazyk strojový

Norton Commander

počítač
program

rekurzia

spracovanie dát
súbor dát

technika

UNIX