FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Ťažký, l.

Ťažký, Ladislav (1924 - )

- slovenský spisovateľ; vo svojej prozaickej tvorbe aplikuje niektoré postupy lyrizovanej prózy, napr. baladickosť. tematicky sa viaže na udalosti a osobné zážitky z 2. svetovej vojny a jej doznievania v ľudských osudoch ( L715;722).