FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tautoméria

tautoméria (gr.)

- jav, pri ktorom látky rovnakého chemického zloženia majú vplyvom rozličnej štruktúry rozličné chemické vlastnosti a fyzikálne vlastnosti ( L163;865).