FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tautológia výrokovej logiky - druhy/príklady

tautológia výrokovej logiky - druhy/príklady

zákon Claviov

zákon Dunsa Scotta

zákon reflexivity implikácie

zákon sporu

zákon vylúčeného tretieho