FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tapas

tapas

- je prísnos» voči sebe, sebaovládanie, ktoré vedie k pocitu radosti a ví»azstva nad sebou (sebadisciplína).

--------
tapas>