FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štyléma

štyl éma

- základná jednotka štýlového plánu jazyka. Je to výrazový prostriedok, ktorý má systémovo vymedzenú slohovú hodnotu (význam). Ako štylémy sa uplatňujú prvky všetkých rovín jazykového systému, ak sa pokladajú za štylistické prostriedky, ktoré možno funkčne využiť v jednotlivých typoch textov ( L534;442).