FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štvorec logický

štvorec logický = štvorec protikladov

- mnemotechnická pomôcka na zapamätanie si vzťahov medzi šturmi základnými druhmi súdov aristotelovskej logiky. A = všeobecne kladný súd (všetky S sú P) E = veobecne záporný súd
(žiadne S nie je P), I = A ÄÄÄ kontrárnosť ÄÄÄÄ E
čiastočne kladný súd
(niektoré S sú P), O = k a
čiastočne záporný súd ł o i ł
(niektoré S nie sú P). ł n c ł
nadradenosť t k nadradenosť Logický štvorec navrhol ł r i ł
Michael Psellos. a d a d
r i
podriadenosť t k podriadenosť ł n c ł
ł o i ł
k a

I ÄÄÄ kontrárnosť ÄÄÄÄ O