FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štruktúra matematická

štruktúra matematická

- relačný systém

<M; R , R , ..., R >,
1 2 n

v ktorom je "M" ľubovoľná množina a R , R , ..., R sú ľubovoľné relácie 1 2 n

spĺňajúce isté všeobecne formulované podmienky (zákony, axiómy).

Každá matematická štruktúra je predmetom štúdia niektorej matematickej teórie, preto názvy matematických štruktúr často vystupujú v názvoch teórií, napr. teória grúp, teória okruhov, teória zväzov atď. ( L608;254 L181;494).