FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©truktúra jazyková

ątruktúra jazyková

- sie» vz»ahov medzi jazykovými jednotkami, spravidla v konkrétnom útvare ( L536;69-70).