FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štruktúra (dilthey, w.)

štruktúra ( Dilthey, W.)

- sa vyznačuje týmito charakteristikami:

"1. Štruktúru vytvára usporiadanosť častí do celku.
2. Štruktúrny celok môže byť časťou vyššieho štruktúrneho celku, nie je však na iný celok prevediteľný alebo z neho vyvoditeľný.
3. Rovnako nemožno štruktúru odvodiť z jej častí, nevyplýva z nich a nie je ani ich prostým súhrnom.
4. Vidíme, že štruktúra nie je len zacieleným zhrnutím častí, ale zjednotením vzájomných vzťahov častí.
5. Štruktúra sa deje.
6. Zároveň je však pevným v meniacom sa.
7. Vytváranie a fungovanie štruktúry nie je závislé od sledu vo fyzikálnom čase.
8. Štruktúrny celok nevylučuje, aby niektoré jeho časti boli súčasťami iného štruktúrneho celku.
9. Štruktúra vytvára svoju jednotu výlučne zo seba samej, zo svojho vlastného stredu. Tým sa vymedzenie štruktúry vracia ku svojmu začiatku." ( L385;182-183)

--------------------------
štruktúra (Dilthey, W.)>