FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štatistika stelárna

štatistika stelárna

- odvetvie stelárnej astronómie, ktoré skúma priestorové rozloženie objektov vo hviezdnych sústavách štatistickými metódami; jednotlivé objekty ( hviezdy, hviezdokopy, medzihviezdnu hmotu) nebeire do úvahy individuálne, ale ako členy širších štatistickych súborov ( L742;582).