FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štát všeľudový

štát všeľudový

- podľa marxizmu osobitný typ organizácie spoločnosti, orgán vyjadrujúci záujmy a vôľu všetkého ľudu, nástroj budovania komunizmu. Všeľudový štát je pokračovateľom štátu diktatúry proletariátu ( L53;556).