FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©robár, v.

©robár, Vavro (1867-1950)

- slovenský politik, publicista, lekár. Vedúci predstaviteµ hlasizmu. Sopolu s P. Blahom zaloľil časopis Hlas. 1918-1920 minister s plnou mocou pre správu Slovenska, prívrľenec čechoslovakizmu, organizátor protifaąistického odboja, 1944-1945 predseda povstaleckej SNR (s K. ©midkem), od 1946 predseda Strany slobody.