FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Škola v sociológii biologická

škola v sociológii biologická

- smer sociológie druhej polovice 19. stor. a zač. 20. stor., ktorý aplikoval biologické zákony na život spoločnosti (boj o život, prirodný výber, bunková štruktúra organizmu atď.) a využíval idey maltuziánstva, eugeniky a rasizmu.