FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Škola umelecká

škola umelecká

- 1. zhody v tvorbe umelcov rovnakej doby a kultúrnej oblasti; umelecká škola je daná spoločnými východiskami, obdobnými názormi a použitými umeleckými prostriedkami a postupmi. Tento termín sa používa v situácii, kedy historik umenia spätne vystihuje zhody medzi anonymnými dialami zo staršieho obdobia (škola katedrály Notre-Dame, Smilová škola), alebo keď sa tieto zhody javia ako dôsledok paralelného vývoja známych a od seba nezávislých autorov (pozri napr. cintorínová básnická škola).

2. Umelecká škola vzniká aj okolo výraznej tvorivej osobnosti (maliarskej, hudobnej, staviteľskej, básnickej), ktorej príklad jej žiaci a vyznavači nasledujú.

3. Skupina ako združenie autorov, ktorych voľne spája členstvo v istých spolkoch alebo združeniach (frauenlobská škola majstrov spevákov), spoločný projekt alebo záujem, napr. poriadanie spoločných výstav, vydávanie almanachu alebo almanachov, časopisu alebo časopisov (naturálna škola, parnasistická škola) alebo program (národná škola, prvá a druhá novočeská básnická škola, škola májaová, Štúrová básnická škola).

Umelecké školy tiež vznikajú ako výsledok kolektivnej spolupráce (ruská formálna škola) L716;203).

-----------------
škola umelecká>