FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©koda, j.

©koda, Josef (1805 - 1881)

- rakúsky lekár českého pôvodu, jeden zo zakladateµov mladąej viedenskej lekárskej ąkoly, spolupracovník K. Rokitanského, priekopník fyzikálneho vyąetrovania (poklep, posluch) a jeho konfrotnácie s pitevným nálezom ( L326; 420).