FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©koda

ąkoda

- strata spôsobená poąkodením, znehodnotením; nevýhoda, neprospech, ujma ( L210;416).