FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Šíršásana

šíršásana (sans.)

- stoj na hlave - najslávnejšia zo všetkých ásan, královná všetkých ásan. Má sa cvičiť denne na ukončenie ásan. Cvik treba cvičiť s veľkou vážnosťou, postupne, systematicky. Výdrž sa má predlžovať len po dohode s cvičiteľom.

Základná pozícia: Po uvoľnení zaujmeme vadžrásanu.

- Čelo oprieme pred kolenami o podložku. Prsty prepletieme a použijeme ako oporu záhlavia, predlaktia spočívajú na podložke v šírke ramien. - Zdvihneme sa na špičky a pomaly približujeme kolená k trupu, tým sa dvíha zadok. Váhu tela prenesieme na lakte, nohy zdvihneme z podložky a priblížime ich k sedacím svalom. Nakoniec nohy úplne vystrieme.
- Výdrž v pozícii, najdlhšie však 5 minút, a to až po dlhšom cvičení. - Návrat do východiskovej pozície, t. j. čelo a lakte na podložke a chvíľu výdrž v tejto polohe.

( L840;169 an.)

------------
šíršásana>