FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©estov, l. i.

©estov, Lev Isaakovič (vl. menom ©varcman; 1866 - 1938)

- ruský filozof, predstaviteµ existencializmu.