FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém vzdelávací

systém vzdelávací

- výchovno-vzdelávací systém, systém výchovy a vzdelávania - súbor všetkých školských a iných vzdelávacích inštitúcií, ich fungovanie a prostriedky (vrátane legislatívnych), ktoré v krajine zabezpečujú realizáciu vzdelania.

Štruktúru vzdelávacieho systému tvorí:

1. školská sústava;
2. mimoškolské vzdelávacie inštitúcie, najmä pre vzdelávanie dospelých (napr. jazykové kurzy, odborné školenia v podnikoch a i.);
3. kultúrne a osvetové inštitúcie ( knižnice, múzeá, galérie, botanické záhrady,