FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém významový

systém významový

- rez významovým univerzom alebo časť, výber z neho vyčleňujúci usporiadanú množinu významových útvarov, medzi ktorými existujú vymedzené vzťahy.

Semiotika vyčleňuje primárne významové systémy (napr. jazyk) a sekundárne významové systémy, ktoré operujú s primárnymi významovými systémami ako s významovými prvkami (napr. literatúra je senkundárny významový systém vybudovaný na základe jazyka) (cf. L672;802).