FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém prirodzený

systém prirodzený

- systém živej alebo neživej prírody vyvíjajúci sa podľa určitých objektívnych zákonov, ktoré v ňom pôsobia. Existuje objektivne a nezávisle od vôle ľudí. Človek môže na základe poznania a ovládnutia týchto zákonov činnosť systému ovplyvňovať ( L337;325).