FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém konkrétny

systém konkrétny

- systém, ktorého aspoň dva prvky majú fyzickú podstatu, pričom existencia a vlastnosti prvkov a väzieb medzi nimi sa určujú na základe experimentálnych a empirických postupov ( L337;326).