FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Systém knižnično-informačný

systém knižnično-informačný

- informačný systém, v ktorom sa uskutočňuje

- výber a akvizícia informácií
- vstupné spracovanie informácií
- uloženie informácií
- výstupné spracovanie informácií

( L1092;7).