FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synonymika

synonymika

- lingv.: chronologický súpis synoným pre daný pojem ( L163;841). Synonymika je náuka o rozdieloch medzi významovo príbuznými slovami. Zakladateľom synonymiky je Prodikos ( L263;507).