FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Synkretizmus

synkretizmus (gr. synkrétismos)

- spájanie, prekrývanie, prekrytie, skríženie rôznorodých prvkov, smerov, myšlienok ( L163;840). Podľa Lalanda je to umelé miešanie myšlienok alebo téz disparátneho pôvodu ( L719;294).

V modernej religionistike: stotožňovanie, splývanie jednotlivých božstiev (teokrázia) alebo celych náboženských sústav.

V antike sú obdobiami synkretizmu najmä helenizmus, kedy došlo k stotožneniu gréckych a orientálnych predstáv, a rímske cisárstvo, kedy aj s využitím všeobecne rozšírených a prijatých filozofických pojmov a myšlienok vznikali a utvárali sa celé veľké náboženské sústavy ( gnosticizmus, kresťanstvo, mitraizmus, manicheizmus).

---------------
synkretizmus>