FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Symbolika kresťanská

symbolika kresťanská

- súbor kresťanských symbolov, ktoré nepersonifikujú abstraktné pojmy ako na alegoriách, ale majú naznačiť hlbší zmysel. Preto sú zrozumiteľné len zasväteným. Význam stredovekej zvieracej symboliky (napr. na hlaviciach, portáloch) sa zväčša stratil) ( L334;195).

-----------------------
symbolika kresťanská>