FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Symbol starokresťanský

symbol starokresťanský = starokresťanské vyznanie viery = starokresťanská konfesia - starokresťanské krédo

- stručné zhrnutie základných dogiem starokresťanského náboženstva. Ide o tieto: Apostolicum, Nicaeano-constantinopolitanum a Athanasianum.