FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sylogizmus kategorický - odkazy

sylogizmus kategorický - odkazy

figúra sylogizmu

predikát záveru
premisa nižšia
premisa vyššia

subjekt záveru
sylogizmus

termín nižší
termín stredný
termín vyšší

záver