FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svojbytnosť

svojbytnosť

- určitá individualita, imanentná identita, ktorá sa zachováva pri všetkých zmenách okolitého prostredia