FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svet (platon)

svet ( Platon)

- je oduševnený. Svet je viditeľný boh (THEOS AISTHETOS), obraz demiurga, vzniká i zaniká v čase, v čase sa končí ( L23;97).