FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svet (jaspers, k.)

svet ( Jaspers, K.)

- ako celok nie je javom, pretože sme vnútri neho a nikdy nemáme jeho celkovosť pred sebou. Tak svet vo svojej totalite nám nedovoľuje odvodiť nijaký záver, ktorý by sa týkal niečoho iného než neho ( L278;34).

Svet nie je dokončený, ale sa neustále mení ( L278;35).