FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svet (heidegger, m.)

svet ( Heidegger, M.)

- to, v čom človek žije. Svet je celok okolností (Bewandtnisganzheit), štruktúrou tohto celku je významovosť (Bedeutsamkeit). Svet je existenciálnym určením tubytia, chápanostnou dimenziou tubytia: zo sveta sa totiž tubytie predbežne chápe, na jeho pozadí sa stretáva so súcnanmi a chápe ich. Heidegger napokon chápe svet ako javisko významu (Bedeutungsspielraum), javisko, na ktorom sa súcno vykladá. (cf. L140;611).