FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svet (gassendi, p.)

svet ( Gassendi, P.)

- sa skladá z nepriestupných atómov (corpuscula) stvorených bohom. Svet je usporiadaný, účelný celok, podliehajúci určitým zákonom. Prvým hýbateľom kozmu je boh, centrom kozmu je človek ( L23;387-388).