FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svet (demokritos)

svet ( Demokritos)

- je tvorený jednotlivými, nedeliteľnými jednotkami nazývanými atómy (= to, čo nemá nijakú časť). Každý atóm má veľkosť a tvar, ktoré sa nemôžu meniť, atómy sa však stále pohybujú a voči sebe navzájom premiestňujú ( L1050;10).