FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súvis

súvis

- vzájomná spojitos», zviazanos», vzájomný vz»ah, pomer, súvislos».